EN-TEN-TINI - Udruga za pružanje pedagoške i edukacijsko-rehabilitacijske pomoci djeci s poteškoćama u učenju, komunikaciji i ponašanju

Udruga En-Ten-Tini osnovana je 2012. godine, a proistekla je iz Logopedskog kabineta koji dugi niz godina vodi prof. logoped Ivana Đurić-Katanić. Nakon brojnih dijagnostika govorno-jezičnog statusa i provodenih programa stimulacije govorno-jezičnog razvoja i logopedskih vježbi pokazala se potreba šireg humanitarnog djelovanja za dobrobit djece i roditelja istočnog dijela grada Zagreba. Naime, znanstveno i empirijski je potvrden veliki porast broja djece s posebnim potrebama u posljednjih 20-ak godina koji ponekad ne mogu biti dovoljno obuhvaćeni institucionalnom podrškom te je važno pružanje izvaninstitucionalne pomoći takvoj djeci i njihovim obiteljima.

Udruga En-Ten-Tini je osnovana u cilju pružanja pomoći i svih oblika podrške djeci s poteškoćama u učenju, komunikaciji i ponašanju i njihovim roditeljima te pojedincima i grupama koji takvoj djeci i njihovim roditeljima pomažu, te u cilju integracije teoretskih i praktičnih dostignuća iz područja pedagoških i edukacijsko-rehabilitacijskih područja znanosti.

Svrha i područje djelovanja udruge je organizacija radionica, igraonica i pomoći u učenju djeci sa i bez poteškoća u razvoju, organizacija kreativno provođenog slobodnog vremena djece, organizacija terapijskih grupa i savjetovališta za roditelje djece s poteškoćama u učenju, komunikaciji i ponašanju, izdavanje publikacija radi promicanja i ostvarivanja ciljeva djelatnosti udruge te okupljanje stručnog tima i volontera za rad s djecom.

Više o nama