O NAMA

Udruga En-Ten-Tini - Udruga za pružanje pedagoške i edukacijsko-rehabilitacijske pomoci djeci s poteškocama u ucenju, komunikaciji i ponašanju je osnovana u cilju pružanja pomoci i svih oblika podrške djeci s poteškocama u ucenju, komunikaciji i ponašanju i njihovim roditeljima te pojedincima i grupama koji djeci s poteškocama u ucenju, komunikaciji i ponašanju i njihovim roditeljima pomažu, te u cilju integracije teoretskih i prakticnih dostignuca iz podrucja pedagoških i edukacijsko-rehabilitacijskih podrucja znanosti.

Djelatnosti Udruge: • organiziranje i pružanje strucne terapijske i savjetodavne pomoci djeci s poteškocama u ucenju, komunikaciji i ponašanju • suradnja sa slicnim organizacijama, udruženjima i gradanima iz zemlje i inozemstva • informiranje javnosti o oblicima djelovanja Udruge EN-TEN-TINI • okupljanje strucnog tima za rad s djecom s ciljem što adekvatnijeg prepoznavanja i tretmana djece s poteškocama u ucenju, komunikaciji i ponašanju te pružanje individualne i grupne pomoci djeci s navedenim poteškocama sukladno posebnim propisima • organiziranje radionica, igraonica i pomoci u ucenju za djecu sa i bez poteškoca u razvoju kao i kreativnog provodenja slobodnog vremena djece i odraslih • osmišljavanje i organiziranje glazbeno-scenskih, likovnih, plesnih i drugih kulturnih i rekreativnih aktivnosti, priredbi i zabava za djecu s poteškocama u razvoju i njihove roditelje i druge zainteresirane gradane s ciljem poticanja zdravog psihosocijalnog razvoja djece te prevencije poremecaja u ponašanju • angažiranje volontera koji ce raditi na ostvarenju ciljeva udruge te poboljšavanju kvalitete života djece i roditelja tj.obitelji kao temeljne društvene jedinice • organiziranje terapijskih grupa i savjetovališta za roditelje djece s poteškocama u ucenju, komunikaciji i ponašanju • organiziranje preventivno edukacijskih programa usmjerenih na djecu, ucenike i njihove obitelji, nastavnike, ucitelje i odgajatelje s ciljem integracije teoretskih i prakticnih dostignuca u radu s djecom koja imaju poteškoce u ucenju, komunikaciji i ponašanju • organiziranje strucnih skupova, tribina, seminara, savjetovališta vezanih uz problematiku djece s poteškocama u ucenju, komunikaciji i ponašanju te sudjelovanje na istima u organizaciji drugih udruga i institucija • suradivanje s predškolskim, školskim i drugim ustanovama i srodnim organizacijama koje skrbe o djeci i obitelji u Hrvatskoj i izvan nje • izdavanje publikacija sukladno zakonu radi promicanja i ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruge

Statut naše Udruge možete preuzeti OVDJE.

Udruga trenutno broji 20-tak članova-volontera, i pozivamo zainteresirane da se prijave u našu Udrugu i pomognu nam u našem humanitarnom radu.